Projekt Zdrowe Słodycze

Projekt Stowarzyszenia MAMY TARNÓW – „Zdrowe Słodycze” bierze pod uwagę istotne problemy dotyczące istnienia niewłaściwych
nawyków żywieniowych osób w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, rodziców i dzieci mieszkających na terenie miasta Tarnowa i okolic.
Niewłaściwe nawyki żywieniowe często przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Seniorzy wychowani w przekonaniu, że „cukier krzepi”, chętnie karmią swoje wnuki
niezdrowymi, zawierającymi dużo cukru słodyczami. Nie są oni świadomi, jak negatywny wpływ na zdrowie dzieci mają takie produkty (powstawanie próchnicy,
otyłość, cukrzyca, zaburzenia łaknienia itp.). Z drugiej strony współcześni rodzice, mając dostęp do większej ilości informacji (Internet, prasa, telewizja) coraz częściej
świadomie ograniczają dzieciom ilość spożywanego cukru. Ta rozbieżność w przekonaniach dziadków i rodziców często przyczynia się do powstawania
nieporozumień, czy konfliktów rodzinnych. Co więcej, często sami seniorzy borykają się z problemami wynikającymi ze stosowania niezdrowej diety (m.in. otyłość,
cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa). Wiele mówi się w mediach o zdrowym odżywianiu, jednak potrzebne jest praktyczne działanie, bezpośrednie
dotarcie do osób potencjalnie najbardziej narażonych na problem.